Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Polsko-żydowska współpraca w przygotowaniu działań nieregularnych przed rokiem 1939

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania nieregularne
  • Współpraca wojskowa
  • Żydzi
  • Palestyna
  • Polska
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

193 - 216

Comments

Streszczenie w języku angielskim

Book

Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0