Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Działania hybrydowe na przykładzie Ukrainy i krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii) jako element współczesnych działań nieregularnych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Działania nieregularne (wojsko)
  • Estonia
  • Litwa
  • Łotwa
  • Region bałtycki
  • Sztuka wojenna
  • Wojna hybrydowa
  • Wojsko
Strony (od-do)

303 - 321

Książka

Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0