Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Udział w walkach o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1794-1863

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kobiety (żołnierze)
  • Służba wojskowa
Pages (from - to)

155 - 170

Book

Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0