Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kobiety polskie w ruchu niepodległościowym w kontekście działań nieregularnych

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania nieregularne (wojsko)
  • Kobieta
  • Polska
  • Powstanie listopadowe
  • Powstanie styczniowe
  • Sztuka wojenna
  • Wojna partyzancka
  • Wojsko
Pages (from - to)

171 - 192

Book

Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0