Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Milena Palczewska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Teorii Bezpieczeństwa

E-mail

m.palczewska@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0003-1601-6851

ResearcherID

V-4206-2018

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (11)

Rozdziały (19)

Książki (10)