Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Animus Belli 2017. Duch wojny. T. 2, Historia sztuki wojennej. Zwierzęta na polu walki

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

330

ISBN

978-83-7523-602-6

Słowa kluczowe
PL
  • Sztuka wojenna
  • Wojna
  • Zwierzęta
Rozdziały
Wybrana problematyka użycia psów w Armii Czerwonej podczas II wojny światowej (s. 104-121)
Użycie zwierząt przez siły pokojowe ONZ na Bliskim Wschodzie (s. 122-144)
Psy bojowe w społecznościach zachodniolateńskich? (s. 145-168)
Nie tylko psy i słonie - militarne wykorzystanie nietypowych zwierząt (s. 226-251)
Wykorzystanie słoni bojowych w starożytności (s. 252-268)
Konferencja

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Animus Belli", 20.04.2017, Warszawa, Polska

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0