Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wybrana problematyka użycia psów w Armii Czerwonej podczas II wojny światowej

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Armia Czerwona
  • Pies wojskowy
  • Sztuka wojenna
  • II wojna światowa (1939-1945)
Pages (from - to)

104 - 121

Book

Animus Belli 2017. Duch wojny. T. 2, Historia sztuki wojennej. Zwierzęta na polu walki

Presented on

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Animus Belli", 20.04.2017, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0