Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Użycie zwierząt przez siły pokojowe ONZ na Bliskim Wschodzie

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Operacje pokojowe
  • Pies wojskowy
  • Wojna
  • Bliski Wschód
Pages (from - to)

122 - 144

Book

Animus Belli 2017. Duch wojny. T. 2, Historia sztuki wojennej. Zwierzęta na polu walki

Presented on

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Animus Belli", 20.04.2017, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20