Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Nie tylko psy i słonie - militarne wykorzystanie nietypowych zwierząt

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Sztuka wojenna
  • Wojsko
  • Zwierzęta w wojsku
Pages (from - to)

226 - 251

Book

Animus Belli 2017. Duch wojny. T. 2, Historia sztuki wojennej. Zwierzęta na polu walki

Presented on

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Animus Belli", 20.04.2017, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0