Processing may take a few seconds...

Book


Title

Animus Belli 2017. T. 1, Polemologia : wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego

Editors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

249

ISBN

978-83-7523-595-1

Keywords
PL
  • Badania nad pokojem
  • Historia wojskowa
  • Polemologia
  • Sztuka wojenna
Obligatory copy

yes

Chapters
Wojny wewnętrzne w XVII w. - studium przypadków (p. 10-30)
Wojna w Bośni i Hercegowinie w kontekście podejścia polemologicznego (p. 31-41)
Uwarunkowania zmian w systemach opieki nad weteranami (p. 42-58)
Co świadczy o przejściu armii masowych w armie cyfrowe (p. 74-93)
Wybrane koncepcje i teorie wojny i pokoju w historii nowożytnej i najnowszej (p. 94-119)
Terroryzm lotniczy jako narzędzie walki aktorów niepaństwowych w przyszłych konfliktach zbrojnych (p. 120-132)
Rola środków masowego przekazu w operacjach informacyjnych prowadzonych w wojnach i konfliktach zbrojnych (p. 144-163)
Grecko - turecki konflikt o Cypr - ujęcie polemologiczne (p. 164-177)
Rola środków masowego przekazu w konfliktach zbrojnych na terenie byłej Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku (p. 196-224)
Rola środków masowego przekazu w wojnach i konfliktach zbrojnych na wybranych przykładach (p. 225-233)
Conference

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Animus Belli", 20.04.2017, Warszawa, Polska

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0