Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Animus Belli 2017. T. 1, Polemologia : wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

249

ISBN

978-83-7523-595-1

Słowa kluczowe
PL
  • Badania nad pokojem
  • Historia wojskowa
  • Polemologia
  • Sztuka wojenna
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Wojny wewnętrzne w XVII w. - studium przypadków (s. 10-30)
Wojna w Bośni i Hercegowinie w kontekście podejścia polemologicznego (s. 31-41)
Uwarunkowania zmian w systemach opieki nad weteranami (s. 42-58)
Co świadczy o przejściu armii masowych w armie cyfrowe (s. 74-93)
Wybrane koncepcje i teorie wojny i pokoju w historii nowożytnej i najnowszej (s. 94-119)
Terroryzm lotniczy jako narzędzie walki aktorów niepaństwowych w przyszłych konfliktach zbrojnych (s. 120-132)
Rola środków masowego przekazu w operacjach informacyjnych prowadzonych w wojnach i konfliktach zbrojnych (s. 144-163)
Grecko - turecki konflikt o Cypr - ujęcie polemologiczne (s. 164-177)
Rola środków masowego przekazu w konfliktach zbrojnych na terenie byłej Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku (s. 196-224)
Rola środków masowego przekazu w wojnach i konfliktach zbrojnych na wybranych przykładach (s. 225-233)
Konferencja

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Animus Belli", 20.04.2017, Warszawa, Polska

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0