Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rola środków masowego przekazu w konfliktach zbrojnych na terenie byłej Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Środki masowego przekazu
  • Wojna w Bośni i Hercegowinie (1991-1995)
  • Jugosławia
Pages (from - to)

196 - 224

Book

Animus Belli 2017. T. 1, Polemologia : wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego

Presented on

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Animus Belli", 20.04.2017, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0