Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Rola środków masowego przekazu w wojnach i konfliktach zbrojnych na wybranych przykładach

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Środki masowego przekazu
  • Konflikty zbrojne
  • Wojna
Strony (od-do)

225 - 233

Książka

Animus Belli 2017. T. 1, Polemologia : wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego

Zaprezentowany na

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Animus Belli", 20.04.2017, Warszawa, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0