Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rola środków masowego przekazu w wojnach i konfliktach zbrojnych na wybranych przykładach

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Środki masowego przekazu
  • Konflikty zbrojne
  • Wojna
Pages (from - to)

225 - 233

Book

Animus Belli 2017. T. 1, Polemologia : wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego

Presented on

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Animus Belli", 20.04.2017, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0