Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

U progu stulecia : studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

278

ISBN

978-83-7523-708-5

Słowa kluczowe
PL
  • Wyższa Szkoła Wojenna
  • Szkolnictwo wojskowe wyższe
  • Historia
Rozdziały
Miejsce Wyższej Szkoły Wojennej w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce (1919-1939) (s. 43-66)
Wyższa Szkoła Wojenna w Wielkiej Brytanii (1941-1946) (s. 207-216)
Absolwenci Wyższej Szkoły Wojennej w rzeczywistości dyktatury komunistycznej : zarys losów (s. 219-237)
Konferencja

"U progu stulecia". Ogólnokrajowa konferencja naukowa upamiętniająca jubileusz utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej, 15.06.2018, Warszawa, Polska

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0