Processing may take a few seconds...

Book


Title

U progu stulecia : studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie

Editors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

278

ISBN

978-83-7523-708-5

Keywords
PL
  • Wyższa Szkoła Wojenna
  • Szkolnictwo wojskowe wyższe
  • Historia
Chapters
Miejsce Wyższej Szkoły Wojennej w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce (1919-1939) (p. 43-66)
Wyższa Szkoła Wojenna w Wielkiej Brytanii (1941-1946) (p. 207-216)
Absolwenci Wyższej Szkoły Wojennej w rzeczywistości dyktatury komunistycznej : zarys losów (p. 219-237)
Conference

"U progu stulecia". Ogólnokrajowa konferencja naukowa upamiętniająca jubileusz utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej, 15.06.2018, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0