Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wyższa Szkoła Wojenna w Wielkiej Brytanii (1941-1946)

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Wyższa Szkoła Wojenna
  • Wielka Brytania
  • Szkolnictwo wojskowe wyższe
  • Historia
Strony (od-do)

207 - 216

URL

https://www.researchgate.net/profile/Dariusz_Miszewski/research

Książka

U progu stulecia : studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie

Zaprezentowany na

"U progu stulecia". Ogólnokrajowa konferencja naukowa upamiętniająca jubileusz utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej, 15.06.2018, Warszawa, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0