Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Miejsce Wyższej Szkoły Wojennej w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce (1919-1939)

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Wyższa Szkoła Wojenna
  • Szkolnictwo wojskowe wyższe
  • Polska
Pages (from - to)

43 - 66

Book

U progu stulecia : studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie

Presented on

"U progu stulecia". Ogólnokrajowa konferencja naukowa upamiętniająca jubileusz utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej, 15.06.2018, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0