Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Marek Piotr Deszczyński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Instytut Historii Wojskowej

Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością

E-mail

m.deszczynski@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 40 73

ORCID

0000-0001-8008-4379

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

1.3 Historia: 100%

Artykuły (5)

Rozdziały (31)

Książki (1)