Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bariery zbliżenia Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki u progu II wojny światowej. Zarys problemu

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Title variant

EN Barriers of Rapprochement Between the Republic of Poland and the United States of America at the Brink of World War II: An Outline of the Problem

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Dyplomacja
  • Polityka międzynarodowa
  • Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939)
  • II wojna światowa (1939-1945)
  • Polska
  • Stany Zjednoczone (USA)
Pages (from - to)

243 - 266

URL

https://ltn2.nazwa.pl/wp/2021/02/24/nowa-publikacja-polskiego-towarzystwa-historycznego-oddzial-w-lomzy/

Comments

Tekst w języku polskim i angielskim.

Book

Rola Polonii USA w kształtowaniu relacji polsko-amerykańskich w XX i XXI wieku

Presented on

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Udział i rola Polonii Amerykańskiej w kształtowaniu stosunków polityczno-społecznych pomiędzy USA i Polską w XX i XXI wieku", 9-10.10.2020, Orchard Lake (Michigan), United States

Points of MNiSW / chapter

20.0