Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Bariery zbliżenia Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki u progu II wojny światowej. Zarys problemu

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Wariant tytułu

EN Barriers of Rapprochement Between the Republic of Poland and the United States of America at the Brink of World War II: An Outline of the Problem

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Dyplomacja
  • Polityka międzynarodowa
  • Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939)
  • II wojna światowa (1939-1945)
  • Polska
  • Stany Zjednoczone (USA)
Strony (od-do)

243 - 266

URL

https://ltn2.nazwa.pl/wp/2021/02/24/nowa-publikacja-polskiego-towarzystwa-historycznego-oddzial-w-lomzy/

Uwagi

Tekst w języku polskim i angielskim.

Książka

Rola Polonii USA w kształtowaniu relacji polsko-amerykańskich w XX i XXI wieku

Zaprezentowany na

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Udział i rola Polonii Amerykańskiej w kształtowaniu stosunków polityczno-społecznych pomiędzy USA i Polską w XX i XXI wieku", 9-10.10.2020, Orchard Lake (Michigan), United States

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0