Processing may take a few seconds...

Conference

Name

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Udział i rola Polonii Amerykańskiej w kształtowaniu stosunków polityczno-społecznych pomiędzy USA i Polską w XX i XXI wieku"

Conference date

9-10.10.2020

Place

Orchard Lake (Michigan), United States

Description

PL Konferencja on-line

Publications (1)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS