Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Absolwenci wyższych studiów wojskowych – dowódcy związków operacyjnych Wojska Polskiego w kampanii 1939 roku : wstęp do analizy

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Wojsko Polskie (1939-1945)
  • Absolwenci szkół wyższych
  • Dowódcy
  • Kampania wrześniowa (1939)
  • Kształcenie
  • Oficerowie
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Wojsko
  • Polska
Pages (from - to)

283 - 300

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20000665

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 298-300.

Book

"... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019)

Presented on

„... oddanie SŁUŻBIE bez reszty” - II Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa w ramach obchodów 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, 13.06.2019, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0