Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Absolwenci wyższych studiów wojskowych – dowódcy związków operacyjnych Wojska Polskiego w kampanii 1939 roku : wstęp do analizy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Wojsko Polskie (1939-1945)
  • Absolwenci szkół wyższych
  • Dowódcy
  • Kampania wrześniowa (1939)
  • Kształcenie
  • Oficerowie
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Wojsko
  • Polska
Strony (od-do)

283 - 300

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20000665

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 298-300.

Książka

"... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019)

Zaprezentowany na

„... oddanie SŁUŻBIE bez reszty” - II Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa w ramach obchodów 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, 13.06.2019, Warszawa, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0