Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

"... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019)

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2020

Liczba stron

356

ISBN

978-83-7523-738-2

Słowa kluczowe
PL
  • Wyższa Szkoła Wojenna (Warszawa)
  • Absolwenci szkół wyższych
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Szkoły wojskowe
  • Wojsko
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Piechota – dyplomacja – tułaczka : z biografii ppłk. dypl. Tadeusza Zakrzewskiego (1893-1966) (s. 121-144)
"Antykariery" absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej w Polsce po 1945 roku. (s. 145-162)
Absolwenci wyższych studiów wojskowych – dowódcy związków operacyjnych Wojska Polskiego w kampanii 1939 roku : wstęp do analizy (s. 283-300)
Rok jubileuszowy stulecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie (s. 303-321)
Konferencja

„... oddanie SŁUŻBIE bez reszty” - II Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa w ramach obchodów 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, 13.06.2019, Warszawa, Polska

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0