Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Piechota – dyplomacja – tułaczka : z biografii ppłk. dypl. Tadeusza Zakrzewskiego (1893-1966)

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Zakrzewski Tadeusz (1893-1966)
  • Biografia
  • Dyplomacja polska
  • Oficerowie
  • Piechota
  • Wojsko
  • Żołnierze
  • Polska
Pages (from - to)

121 - 144

Comments

Bibliografia na stronach 142-144.

Book

"... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019)

Presented on

„... oddanie SŁUŻBIE bez reszty” - II Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa w ramach obchodów 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, 13.06.2019, Warszawa, Polska

Ministry points / chapter

20.0