Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

"Antykariery" absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej w Polsce po 1945 roku.

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Wyższa Szkoła Wojenna (Warszawa)
  • Absolwenci szkół wyższych
  • Oficerowie
  • PRL
  • Szkoły wojskowe
  • Wojsko
  • Żołnierze
  • Polska
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
Strony (od-do)

145 - 162

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20000665

Uwagi

Bibliografia na stronie 162.

Książka

"... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019)

Zaprezentowany na

„... oddanie SŁUŻBIE bez reszty” - II Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa w ramach obchodów 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, 13.06.2019, Warszawa, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0