Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

"Antykariery" absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej w Polsce po 1945 roku.

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Wyższa Szkoła Wojenna (Warszawa)
  • Absolwenci szkół wyższych
  • Oficerowie
  • PRL
  • Szkoły wojskowe
  • Wojsko
  • Żołnierze
  • Polska
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
Pages (from - to)

145 - 162

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20000665

Comments

Bibliografia na stronie 162.

Book

"... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019)

Presented on

„... oddanie SŁUŻBIE bez reszty” - II Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa w ramach obchodów 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, 13.06.2019, Warszawa, Polska

Ministry points / chapter

20.0