Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Zagrożenia migracyjne i konflikty społeczne na ziemiach polskich po II wojnie światowej : pierwsze miesiące polskości na Pomorzu Zachodnim

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History

Title variant

EN Migration threats and social conflicts in the territories of post-war Poland : the settlers' accounts of the first months of polishness in Western Pomerania

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Konflikt społeczny
  • Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
  • Kresowiacy
  • Migracje
  • Ministerstwo Ziem Odzyskanych (Polska)
  • Osadnictwo
  • Pomorze Zachodnie
  • Wysiedlenia Niemców (1944-1950)
Pages (from - to)

39 - 61

Comments

Bibliografia na stronach 60-61. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20