Processing may take a few seconds...

Employee

dr Paweł Więckowski

Organizational unit

Instytut Historii Wojskowej

Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego

E-mail

p.wieckowski@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0002-7003-6573

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History: 100%

Chapters (7)

Legend:  Points of MNiSW CORE Indexed in WoS