Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Antyczne imperium strachu i jego twórcy. Objawy psychopatologiczne u członków rzymskich rodów panujących na wybranych przykładach i ich wpływ na politykę państwa i życie codzienne poddanych

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.4] History

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Absolutyzm
  • Osobowość
  • Władza
  • Rzym
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

20 - 38

Comments

Bibliografia na stronach 36-38.

Book

Współczesne wyzwania bezpieczeństwa : podejście wieloaspektowe

Ministry points / chapter

20.0