Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Antyczne imperium strachu i jego twórcy. Objawy psychopatologiczne u członków rzymskich rodów panujących na wybranych przykładach i ich wpływ na politykę państwa i życie codzienne poddanych

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Absolutyzm
  • Osobowość
  • Władza
  • Rzym
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

20 - 38

Comments

Bibliografia na stronach 36-38.

Book

Współczesne wyzwania bezpieczeństwa : podejście wieloaspektowe

Points of MNiSW / chapter

20.0