Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski w drugiej dekadzie XXI w. : między smart power a presją działań hybrydowych

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Determinants of Poland's energy security in the second decade of the 21st century : between smart power and the pressure of hybrid activities

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Energetyka
 • Gazociąg Północny
 • Niemcy
 • Polityka energetyczna
 • Polska
 • Rosja
 • Siła państwa
 • Stosunki międzynarodowe
EN
 • Energy security of the state
 • Germany
 • International relations
 • International security
 • National security
 • Poland
 • Russia
Pages (from - to)

253 - 273

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 271-272. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1

Ministry points / chapter

20.0