Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Witold Ostant

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Teorii Bezpieczeństwa

E-mail

w.ostant@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0002-1726-2344

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (1)

Rozdziały (7)

Książki (2)