Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w dziedzinie gospodarczej oraz próby przeciwdziałania im w II Rzeczypospolitej (1921–1939) : zarys problematyki

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Title variant

EN Threats to Polish National Economic Security and Attempts to Counter them During the Second Polish Republic (1921–1939) – an Outline of Problems

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Polityka obronna
  • Polityka pieniężna
  • Wojsko
  • Polska
Pages (from - to)

13 - 37

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20000206

Book

Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1

Points of MNiSW / chapter

20.0