Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w dziedzinie gospodarczej oraz próby przeciwdziałania im w II Rzeczypospolitej (1921–1939) : zarys problematyki

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Wariant tytułu

EN Threats to Polish National Economic Security and Attempts to Counter them During the Second Polish Republic (1921–1939) – an Outline of Problems

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Polityka obronna
  • Polityka pieniężna
  • Wojsko
  • Polska
Strony (od-do)

13 - 37

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20000206

Książka

Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0