Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rosyjska polityka destabilizacji państw Partnerstwa Wschodniego z powodu ich prozachodnich aspiracji

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polityka międzynarodowa
  • Partnerstwo Wschodnie
  • Rosja
Pages (from - to)

63 - 85

Book

Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1

Points of MNiSW / chapter

20.0