Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Mieszkańcy miast Zachodu jako cel ataku terrorystycznego

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Title variant

EN Inhabitants of Western citiesas the target of a terrorist attack

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Aglomeracje
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bruksela (Belgia)
  • Europa Zachodnia
  • Londyn (Wielka Brytania)
  • Madryt (Hiszpania)
  • Paryż (Francja)
  • Terroryzm
Pages (from - to)

197 - 218

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 217-218. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0