Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Prognozowanie skażeń : wymiar teoretyczno-praktyczny

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Broń masowego rażenia
  • Prognozowanie
  • Ryzyko
  • Skażenia
  • Zarządzanie ryzykiem
Strony (od-do)

60 - 83

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052536006205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Prognozowanie%20ska%C5%BCe%C5%84&offset=0

Książka

Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0