Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prognozowanie skażeń : wymiar teoretyczno-praktyczny

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Broń biologiczna
  • Broń chemiczna
  • Broń jądrowa
  • Broń masowej zagłady
  • Prognozowanie
  • Skażenia promieniotwórcze
  • Zarządzanie ryzykiem
Pages (from - to)

60 - 83

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052536006205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Prognozowanie%20ska%C5%BCe%C5%84&offset=0

Book

Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0