Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zarządzanie kryzysowe w środowisku transgranicznych wyzwań i zagrożeń Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Regiony przygraniczne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

363

On-line catalog

A/724

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 303-318

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor