Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

INFECTIOUS DISEASES IN THE SEA – CREW MEMBERS AND PASSENGERS OF SHIPS IN THE COVID-19 PANDEMY SITUATION

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

PL CHOROBY ZAKAŹNE NA MORZU – CZŁONKOWIE ZAŁÓG I PASAŻEROWIE STATKÓW W OBLICZU PANDEMII COVID-19

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego

Rocznik: 2020 | Numer: vol.14

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Epidemic
  • Infectious diseases
  • Sea
  • Passenger ships
  • COVID-19
PL
  • Choroby zakaźne
  • Epidemie
  • Morza
  • Statki pasażerskie
  • COVID-19
Streszczenie

EN Fear of the invisible enemy, as is commonly called bacteria and viruses that disturb or take away health, has accompanied mankind for thousands of years. The article presents cases of illness caused by a biological factor among passengers and crew members on ships. The author mentioned incidents that have occurred in the past. Above all, however, the author’s considerations focused on the current situation (Pandemic COVID-19) the threat of biological factor on vessels

PL Strach przed niewidzialnym wrogiem, jak powszechnie nazywa się bakterie i wirusy, które zakłócają lub odbierają zdrowie, towarzyszy ludzkości od tysięcy lat. W artykule przedstawiono przypadki zachorowań spowodowanych czynnikiem biologicznym wśród pasażerów i członków załogi statków. Autor wspomniał o incydentach, które miały miejsce w przeszłości. Przede wszystkim jednak rozważania autora skupiły się na aktualnej sytuacji (pandemiczny COVID-19)

Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

1 - 18

DOI

10.5604/01.3001.0014.6050

URL

https://maritimesecurity.com.pl/resources/html/article/details?id=211388&language=en

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim.

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0