Processing may take a few seconds...

Article


Title

INFECTIOUS DISEASES IN THE SEA – CREW MEMBERS AND PASSENGERS OF SHIPS IN THE COVID-19 PANDEMY SITUATION

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

PL CHOROBY ZAKAŹNE NA MORZU – CZŁONKOWIE ZAŁÓG I PASAŻEROWIE STATKÓW W OBLICZU PANDEMII COVID-19

Year of publication

2020

Published in

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego

Journal year: 2020 | Journal number: Tom 14

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
 • COVID-19
 • Epidemic
 • Infectious diseases
 • Passenger ships
 • Sea
PL
 • Choroby zakaźne
 • COVID-19
 • Epidemie
 • Morza
 • Statki pasażerskie
 • Wirus SARS-CoV-2
Abstract

EN Fear of the invisible enemy, as is commonly called bacteria and viruses that disturb or take away health, has accompanied mankind for thousands of years. The article presents cases of illness caused by a biological factor among passengers and crew members on ships. The author mentioned incidents that have occurred in the past. Above all, however, the author’s considerations focused on the current situation (Pandemic COVID-19) the threat of biological factor on vessels

PL Strach przed niewidzialnym wrogiem, jak powszechnie nazywa się bakterie i wirusy, które zakłócają lub odbierają zdrowie, towarzyszy ludzkości od tysięcy lat. W artykule przedstawiono przypadki zachorowań spowodowanych czynnikiem biologicznym wśród pasażerów i członków załogi statków. Autor wspomniał o incydentach, które miały miejsce w przeszłości. Przede wszystkim jednak rozważania autora skupiły się na aktualnej sytuacji (pandemiczny COVID-19)

Date of online publication

2020

Pages (from - to)

251 - 268

DOI

10.5604/01.3001.0014.6050

URL

https://maritimesecurity.com.pl/resources/html/article/details?id=211388&language=en

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0