Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego

Editors

Additional title

EN Maritime Security Annual

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Safety studies
5.5 Science about politics and administration
5.6 Learning about management and quality
5.7 Legal education

Journal unique ID

200015

Publisher name

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

1898-3189

Publication frequency

yearly

URL

http://www.wdiom.amw.gdynia.pl/rocznik-bezpieczenstwa-morskiego/

Comments

Nadrzędnym celem "Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego" , jest stworzenie interdyscyplinarnego forum dyskusyjnego, zarówno dla środowiska naukowego jak również przedstawicieli podmiotów gospodarczych związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską Pismo ułatwia wymianę doświadczeń i osiągnięć naukowych związanych z problematyką bezpieczeństwa morskiego. Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego służy zwiększeniu zainteresowania szerokiego grona decydentów oraz opinii publicznej poruszanymi zagadnieniami jak również swoistą promocją „Polski Morskiej”.

Unified list of scientific journals 2013-2016

5

Journal years