Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zdolność podsystemu likwidacji skażeń Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej do podjęcia działań : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | [ 2 ] Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo i wojskowość
  • Ochrona przed skażeniami
  • Siły zbrojne
  • Wojska chemiczne
  • Polska
Number of pages

281

Signature of printed version

A/2762 + CD - ROM

First review

Władysław Harmata

Second review

Jarosław Michalak

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

21.02.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor