Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Ochrona ludności w czasie pandemii (na przykładzie COVID-19)

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • COVID-19
  • Choroby zakaźne ludzi
  • Epidemie
  • Ochrona ludności
  • Środki ochrony indywidualnej
  • Zakażenie
Pages (from - to)

153 - 165

Book

25 lat Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Księga Jubileuszowa

Ministry points / chapter

5.0