Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochrona ludności w czasie pandemii (na przykładzie COVID-19)

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • COVID-19
  • Choroby zakaźne ludzi
  • Epidemie
  • Ochrona ludności
  • Środki ochrony indywidualnej
  • Zakażenie
Pages (from - to)

153 - 165

Book

25 lat Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Księga Jubileuszowa

Points of MNiSW / chapter

5.0