Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z użycia ładunków wybuchowych z elementów dostępnych w sprzedaży niekoncesjonowanej : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Wojskowa Akademia Techniczna | [ 2 ] Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo i wojskowość
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Improwizowane urządzenia wybuchowe
  • Terroryzm
Number of pages

301

Signature of printed version

A/2763 + CD-ROM

Research project title

Rozprawa doktorska

First review

Jan Figurski

Second review

Marian Żuber

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

09.02.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor