Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Sytuacja kryzysowa
  • System zarządzania kryzysowego
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Ochrona ludności
Pages (from - to)

403 - 417

Comments

Streszczenie polskie i angielskie na stronach 416-417. Bibliografia na stronie 416.

Book

Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0