Processing may take a few seconds...

Article

Title

Poland’s defense preparations in the context of allied obligations. Legal, institutional, and instrumental aspects

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

PL Przygotowania obronne w Polsce, w kontekście zobowiązań sojuszniczych. Aspekty prawne, instytucjonalne i instrumentalne

Year of publication

2020

Published in

Scientific Journal of the Military University of Land Forces

Journal year: 2020 | Journal volume: vol. 52 | Journal number: no. 4(198)

Article type

scholarly article

Publication language

english

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Gotowość obronna
 • NATO
 • Obronność państwa
 • Polska
 • Prawo
 • Przygotowania obronne państwa
 • System obronny państwa
 • System obronny sojuszniczy
 • Wsparcie państwa gospodarza
EN
 • Allied defence system
 • Defence capability of a State
 • Defence readiness
 • Host nation support
 • Law
 • National security
 • NATO
 • Poland
 • State defence preparations
 • State defence system
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

801 - 819

DOI

10.5604/01.3001.0014.5862

URL

https://zeszyty-naukowe.awl.edu.pl/resources/html/article/details?id=211122

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 818. Streszczenie w języku polskim.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20 [List 2019]