Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Scientific Journal of the Military University of Land Forces

Editors

Previous title

PL Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Journal unique ID

200027

Publisher name

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Domains

PL Nauki społeczne | Nauki Ścisłe | Nauki Techniczne | Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu | Nauki o Kulturze Fizycznej | Nauki Humanistyczne

ISSN

2544-7122

eISSN

2545-0719

Publication frequency

quarterly

URL

https://zeszyty-naukowe.awl.edu.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Journal years