Processing may take a few seconds...

Book


Title

Przygotowania obronne państwa oraz zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego RP - kierunki integracji. Cz. 1, Ocena funkcjonowania przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.16.1.0

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of online publication

2017

Date of publication

2017

Number of pages

131

URL

https://www.katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000433

Keywords
PL
  • Przygotowania obronne państwa
  • Zarządzanie kryzysowe
EN
  • State defence preperation
  • Crisis management
Chapters
Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP (p. 11-29)
Narodowy wymiar zarządzania kryzysowego (p. 30-35)
Organizacja i struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce (p. 49-64)
Zarządzanie kryzysowe jako zorganizowana działalność uprawnionych organów administracji publicznej (p. 64-73)
Relacje między podsystemem kierowania bezpieczeństwem narodowym podczas przygotowań obronnych i obrony państwa, a zarządzaniem kryzysowym podczas reagowania kryzysowego (p. 74-99)
Planowanie obronne oraz planowanie cywilne jako dziedziny integrujące system bezpieczeństwa narodowego RP (p. 100-111)
Ocena przygotowań obronnych państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP (p. 112-117)
Ocena zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego RP - analiza SWOT (p. 117-123)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other