Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Przygotowania obronne państwa oraz zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego RP - kierunki integracji. Cz. 1, Ocena funkcjonowania przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.16.1.0

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data udostępnienia online

2017

Data opublikowania

2017

Liczba stron

131

URL

https://www.katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000433

Słowa kluczowe
PL
  • Przygotowania obronne państwa
  • Zarządzanie kryzysowe
EN
  • State defence preperation
  • Crisis management
Rozdziały
Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP (s. 11-29)
Narodowy wymiar zarządzania kryzysowego (s. 30-35)
Organizacja i struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce (s. 49-64)
Zarządzanie kryzysowe jako zorganizowana działalność uprawnionych organów administracji publicznej (s. 64-73)
Relacje między podsystemem kierowania bezpieczeństwem narodowym podczas przygotowań obronnych i obrony państwa, a zarządzaniem kryzysowym podczas reagowania kryzysowego (s. 74-99)
Planowanie obronne oraz planowanie cywilne jako dziedziny integrujące system bezpieczeństwa narodowego RP (s. 100-111)
Ocena przygotowań obronnych państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP (s. 112-117)
Ocena zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego RP - analiza SWOT (s. 117-123)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne