Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Relacje między podsystemem kierowania bezpieczeństwem narodowym podczas przygotowań obronnych i obrony państwa, a zarządzaniem kryzysowym podczas reagowania kryzysowego

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obronność państwa
  • Prawo
  • Zarządzanie kryzysowe
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

74 - 99

Book

Przygotowania obronne państwa oraz zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego RP - kierunki integracji. Cz. 1, Ocena funkcjonowania przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.16.1.0

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other