Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Relacje między podsystemem kierowania bezpieczeństwem narodowym podczas przygotowań obronnych i obrony państwa, a zarządzaniem kryzysowym podczas reagowania kryzysowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział pracy naukowo-badawczej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obronność państwa
  • Prawo
  • Zarządzanie kryzysowe
Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

74 - 99

Książka

Przygotowania obronne państwa oraz zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego RP - kierunki integracji. Cz. 1, Ocena funkcjonowania przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.16.1.0

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne