Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Planowanie obronne oraz planowanie cywilne jako dziedziny integrujące system bezpieczeństwa narodowego RP

Authors

[ 1 ] Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Obrona cywilna
  • Planowanie obronne
  • Planowanie operacyjne
  • Przedsiębiorcy
  • Samorząd terytorialny
  • Strategia bezpieczeństwa
  • Zarządzanie kryzysowe
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

100 - 111

Book

Przygotowania obronne państwa oraz zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego RP - kierunki integracji. Cz. 1, Ocena funkcjonowania przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.16.1.0

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej