Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Planowanie obronne w procesie przygotowań obronnych administracji publicznej

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Planowanie obronne
  • Przygotowania obronne państwa
Pages (from - to)

105 - 125

Book

Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa - wybrane problemy

Points of MNiSW / chapter

20.0