Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Pozamilitarne przygotowania obronne a system zarządzania kryzysowego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • System obronny państwa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Pages (from - to)

339 - 352

Book

Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa - wybrane problemy

Points of MNiSW / chapter

20.0