Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Pozamilitarne przygotowania obronne a system zarządzania kryzysowego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • System obronny państwa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Strony (od-do)

339 - 352

Książka

Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa - wybrane problemy