Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Nadzór nad polskimi służbami specjalnymi w latach 1918 - 2013 : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Kontrola w wojsku
  • Służby specjalne
  • Polska
EN
  • Control in the armed forces
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

240

On-line catalog

A/379+CD

Comments

Bibliografia na stronach 220-226

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor