Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Prywatne przedsiębiorstwa wojskowe jako narzędzia realizacji celów strategicznych na przykładzie wybranych państw : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

Language

polish

Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

331

Signature of printed version

A/626 + CD-ROM

Comments

Bibliografia na stronach 320-331.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor