Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Prywatne przedsiębiorstwa wojskowe jako narzędzia realizacji celów strategicznych na przykładzie wybranych państw : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Język

polski

Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

331

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/626 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia na stronach 320-331.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor