Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Asymetria współcześnie

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania asymetryczne
  • Konflikty zbrojne
  • Liban
  • Somalia
  • Wojna hybrydowa
Pages (from - to)

65 - 82

Book

Ziemia i kosmos w perspektywie bezpieczeństwa : wyzwania, szanse i zagrożenia

Points of MNiSW / chapter

20.0