Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Ziemia i kosmos w perspektywie bezpieczeństwa : wyzwania, szanse i zagrożenia

Redaktorzy

Wariant tytułu

EN The earth and the universe in security perspective : challenges, opportunities and threats

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Siedlce, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Data opublikowania

2017

Liczba stron

383

ISBN

9788370518547

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991025403269705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Ziemia%20i%20kosmos%20w%20perspektywie%20bezpieczeństwa&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Przestrzeń kosmiczna
  • Wszechświat
EN
  • International law
  • Space
Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach. Streszczenie w języku angielskim przy pracach.

Rozdziały
Asymetria współcześnie (s. 65-82)