Processing may take a few seconds...

Article


Title

Cyfrowa suwerenność państwa jako cel niemieckiej strategii cyberbezpieczeństwa z 2021 roku

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Digital State Sovereignty as the Goal of the German Cybersecurity Strategy of 2021

Year of publication

2022

Published in

Cybersecurity and Law

Journal year: 2022 | Journal number: nr 2(8)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Polityka
 • Strategia państwa
 • Niemcy
EN
 • Cybersecurity
 • Cybersecurity strategy
 • National security
 • Politics
 • Strategy
 • Germany
Abstract

PL Nowa strategia cyberbezpieczeństwa Niemiec z 8 września 2021 roku stworzyła podstawy strategiczne działania rządu federalnego w dziedzinie bezpieczeństwa na najbliższe 5 lat. Strategia jest wbudowana w europejską strategię cyberbezpieczeństwa i pomaga kształtować cyfrową przyszłość Europy. Dlatego rząd federalny postrzega cyberbezpieczeństwo jako wspólne zadanie państwa, biznesu, nauki i społeczeństwa. Wymaga to zorganizowanego podejścia i opartej na zaufaniu współpracy, żeby móc znaleźć wspólne odpowiedzi na cyberzagrożenia i zbudować cyfrową suwerenność państwa.

EN Germany’s new cybersecurity strategy of September 8, 2021 has created a strategic framework for the federal government to act in the field of security for the next five years. The strategy is embedded in the European cybersecurity strategy and also helps shape Europe’s digital future. Therefore, the federal government sees cybersecurity as a joint task of the state, business, science and society. This requires a structured approach and trust-based cooperation to be able to find common answers to cyber threats and build digital state sovereignty.

Date of online publication

04.11.2022

Pages (from - to)

251 - 264

URL

http://www.cybersecurityandlaw.com/pdf-156088-82872?filename=Cybersecurity%20and%20Law%20Nr.pdf

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

04.11.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

70.0